Under hösten kommer det att hända mycket spännande här på museet!