ALBIN BIBLOM – DET VILDAS TEATER

25 februari - 10 oktober 2021

Albin Biblom är fotograf och filmare som har gjort ett flertal utställningar internationellt, framför allt i Tyskland och i Nederländerna. På Abecita Popkonst och Foto visas tre av hans större arbeten, The Journals of Jacob Mandeville, Mechkar och Curiosity and Control som alla kretsar kring vår komplexa relation till naturen.

Albin Biblom tilldelades Swedish Photography Award 2019 by Sandeng och juryns motivering löd:
”Juryn är eniga om att Albin Biblom är en konstnär som världen behöver se, en konstnär som sätter fingret på olika slags problematik som behöver diskuteras och som visar oss vart vi är på väg, genom att visa det förflutna. Fotografen och filmaren Albin Biblom verkar i en tradition av berättande konstnärer som arbetar med bilden som vittnesmål, såväl den fotografiska bilden som film. Utställningen väcker viktiga frågor kring människans komplexa relation till naturen och om vårt behov av att vilja dominera, bemästra och kontrollera vår omvärld.”

Utställningen har kurerats av Dunkers producent Charlotta Jönsson i samarbete med Mia Bengtsson Plynning från juryn.I juryn ingår även Hasse Persson, Håkan Ludwigson, Nette Johansson, Cooper & Gorfer samt Johan Brink. Jonas Wettre på Sandeng är juryns ordförande.