Anders Krisár

22 november - 3 februari 2013

Anders Krisár besöker Borås med sin utställning Flesh clouds. Krisár är i huvudsak autodidakt och bestämde sig för att bli bildkonstnär först i sena tjugoårsåldern. Trots att han praktiskt taget omedelbart vann erkännande bland gallerier i Europa och USA förblir hans position i den slutna konstvärlden en outsiders. Verken som visas i utställningen representerar alla, på olika sätt, en bokstavlig och visuell ingång till Krisárs konstnärskap, där täta och mystiska berättelser byggs med till synes enkla medel. Utställningen består av serierna Flesh Clouds (2003), Mist Mother och Fog Father (2006) och Janus (2006). Det är första gången som alla verk ur dessa relaterade serier visas tillsammans. Här visas också ett av Krisárs senaste verk, skulpturen Janus från 2012.