Anders Zorn – Zorn och Kameran

3 december - 28 februari 2016

Konstnären Anders Zorn hade en okänd sida – han var också fotograf. Det hemlighölls eftersom den fotografiska bilden hade låg status och ansågs som en enkel avbildning. Anders Zorn var en av sin tids mest nyskapande fotografer. Bilderna ger en helt ny inblick i hans konstnärskap och skapandeprocessen. Precis som i sitt banbrytande måleri verkar Zorn i sitt fotograferande nästintill besatt av att skapa intryck av pågående rörelser. Han fångar vattenstänk, vågsvall och dansande kroppar i stillbilder med en oerhörd teknisk skicklighet.

Zorn var en av de första som införskaffade en rullfilmskamera och anlitade troligen en lokal fotohandlare för framkallning. Han var modern för sin tid, även om det inte var något han skyltade med. Att använda kameran som verktyg ansågs nog av många som fusk.

Zorns fotografier är tagna mellan 1880 och 1920 och många finns bevarade som negativ på Zornmuseet i Mora.

Utställningen har tillkommit genom ett samarbete med Zornmuseet.