Anna Albinsson – din skam mot min

16 maj - 6 oktober 2024

Vems är egentligen skammen när en utsätter en annan för våld? Hur tar den sig uttryck? Går det att sätta bild på känslor och går det att berätta om det som är omöjligt att uttala? Det är frågor som jag har ställt mig när jag har jobbat med de här bilderna.

Då jag i många år har levt under hot om våld har jag med den här utställningen velat undersöka och berätta om hur det kan vara att leva gömd, att ständigt se sig över axeln och allt det för med sig, såväl praktiskt som känslomässigt. Jag tror att många, kanske alla, kan känna igen sig i känslan av maktlöshet men också att det nästan alltid finns möjlighet till frihet.