Anna Clarén – Need to be needed

25 januari - 12 maj 2024

Min bildvärld föds i vardagen, i det allra närmsta. Jag är en trebarnsmamma som bor i en villaförort. Mitt liv är varken exotiskt eller extremt, varken marginaliserat eller glamoröst. Jag skildrar en verklighet som jag tror att många känner igen. I denna förtroliga sfär – det alldagliga, näst intill oansenliga – vill jag se och lyfta fram det storslagna. I min vardag söker jag de stora och allmänmänskliga frågorna, de som handlar om livets mål och mening, om längtan efter tillhörighet och gemenskap. Att fotografera är för mig ett sätt att ta försöka tolka det flöde som är livet.

Mina fotografier är en smal skärva av tiden. De är ett försök att konservera ögonblicket. Och kanske är våra bilder inget annat än vittnesmål; minnesbilder av samhörighet som vi kan ta fram i stunder av längtan? Att få känna sig betydelsefull, delaktig och behövd i ett sammanhang utanför oss själva är ett av våra mest grundläggande behov. Vi vill känna att vi har en viktig roll att fylla, vare sig det är i en familj, på ett arbete eller i någon annans liv. Detta behov av att vara behövd är förankrat i en längtan efter att få bidra till något större, bortom oss själva. När känslan av bidrag eller medverkan försvinner förlorar vi syfte och riktning i livet.