Tunbjörkstiftelsens prisvinnare Åsa Sjöström – Att synliggöra de osynliga

4 oktober - 20 januari 2019

Lars Tunbjörkpriset har i år delats ut till Åsa Sjöström med motiveringen ”att hon med konstnärens känsla och dokumentärfotografens driv skapar starka bilder som berör. I hennes fotografiska värld är det kvinnor och barn som är i centrum. Med en deltagande blick använder hon kameran för att komma nära, mycket nära”.

Åsa Sjöström är en uppmärksammad fotograf vars verk oftast berör ämnen som utsatthet hos kvinnor och barn.

”Fotografi för mig handlar egentligen inte så mycket om att ta bilder. Det är ofta ett samarbete med människorna jag fotograferar, jag tänker att tillsammans skapar vi bilden genom att de bjuder in mig i deras världar och att jag ser dem, lyssnar och tar in. Fotografi är en långsam process om man skall komma nära. Oberoende av varandra eller historien är människan det viktigaste för mig, miljön runt är deras befintliga platser, som en vacker kuliss. Att förena dokumentärfotografi med konstnärlighet är viktigt för mig, liksom att skildra människans styrka oavsett var du befinner dig i livet och hur det ter sig runt omkring. Människans strävsamma vardag kan innehålla både stolthet och skönhet”.