Borås Fotomaraton 2010

4 november - 30 januari 2011

Bilderna i denna utställning är resultatet av 239 amatörfotografers vedermödor under en lördag i september. Med fem timmar på sig fick deltagarna i uppgift att efter eget huvud försöka skildra tio oförberedda motiv/motton med sina kameror. Endast en bild per motto fick lämnas in. De tio mottona var:

Väljare   Grönsak    Husdjur    Vissen    Kurvig
Vattenlek  Viktig    Kluven     Färggrann    Rasande
 
En jury bestående av representanter från arrangörerna och sponsorerna har bedömt dels vilken fotograf som lyckats bäst som helhet ”bästa rulle”, dels vilka enstaka bilder som kunde anses vara bäst i respektive motto för de båda klasserna (vuxna resp. ungdom tom 16 år). Hos oss på Abecita visas vinnarbilderna, dvs. totalt 40 st.