Boråsfotograferna som steg ut i världen

14 oktober - 16 januari 2022

Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Lars Tunbjörk och Hasse Persson – fyra olika fotografer som kommit ur Borås mylla och som med avstamp i Borås Tidnings redaktion gått vidare till internationella karriärer. Alla har det gemensamt att de vid olika tider har arbetat på Borås Tidning där Bengt Bergman, fotograf och senare chef för fotoredaktionen 1942 – 1977, skapade en öppen och tillåtande kultur för tidningsfotografer.  Fotograferna fick arbeta kreativt och självständigt och sågs som en viktig del i tidningens nyhetsförmedling. Den fotografiska närvaron i medier ökade både på Borås Tidning och i världen i stort under denna tid och är idag en självklar del av all nyhetsförmedling.

De fyra fotografernas olika uppdrag har under årens lopp gett oss prisvinnande foto från världens krigszoner, diskotek, kriser, kulturella uttryck – avgörande ögonblick och vardagliga företeelser. Allt detta har med skicklighet och innovation fångats på bild och i utställningen visar Abecita Popkonst & Foto ett urval av deras fotografiska bidrag till världen och till oss.