Fotokvällar

Museet anordnar inspirerande fotokvällar där du träffar aktuella fotografer som under två timmar håller föredrag med bildvisning och frågestund.

Tid: 18.30-20.30, kostnad: 150 kr

Läs mer nedan om aktuella fotokvällar och anmäl er!

Museet håller, före fotokväll, öppet till kl 18.30 så att du som besökare har chans att se utställningar i samband med en fotokväll. Kom tidigt så att du hinner se utställningen innan föredraget börjar!


Brutus Östling – Bortom ett bevingat universum

27 september 2017 kl 18.30-20.30

Brutus Östling är känd för sina personliga fågelbilder och brukar omnämnas som en av världens främsta fågelfotografer. Denna gång vänder han blicken åt ett annat håll, och visar tre olika sidor bortom sitt bevingade universum. Han brinner för bevarandet av vår natur och dess arter och han kommer att ta oss med på en resa världen över som belyser just situationen för utrotningshotade arter. Ett par exempel följer nedan:

Minskningen av havsisen är en avgörande frågan för stora delar av världens isbjörnspopulation. Forskarna har via satellitbilder följt havsisens förändringar under 35 år. Området runt den geografiska Nordpolen har under den tiden haft ett konstant istäcke. En bit bort från själva Nordpolen har man kunnat konstatera att för 90 procent av Arktis har den genomsnittliga issäsongen minskat med i genomsnitt fem dagar per decennium. I dag är alltså issäsongen för stora delar av Arktis två och en halv vecka kortare jämfört med för 35 år sedan.

Den afrikanska vildhunden är en av de afrikanska däggdjursarter som ligger allra sämst till. IUCN, den Internationella naturvårdsunionen listar den som starkt hotad. Det totala beståndet beräknas ligga mellan 3 000 och 5 500 individer. I Sydafrika är den intensiva trafiken ett stort problem. När vildhundarna söker sig till nya marker dödas de när de korsar vägarna. I något fall handlade det om att en hel flock strök med när den korsade en hårt trafikerad väg. Därför försöker man på sina håll skydda dem i inhägnade reservat som är stora nog att låta vildhundarna klara sin födoförsörjning på egen hand. Olika privata reservat och nationalparker samarbetar med bland annat Endangered Wildlife Trust och Wildlife Act för att skapa nya vildhundsflockar. Zimanga i Zululand är ett privat viltreservat som sträcker sig över en mil i kuperad busksavann. Sedan 2009 har reservatet kunnat bidra till att inte mindre än åtta nya vildhundsflockar bildats. Totalt finns det 35 vildhundsflockar i Sydafrika.