Da Capo – Sverige i tiden 1997-2007

24 september - 8 november 2009

Da Capo är producerad av den fackliga tidskriften Dagens Arbete och Arbetets museum. Fotoutställningen innehåller bilder från ett fyrtiotal av Sveriges främsta fotografer. De visar en tidsbild av Sverige, ett land i globaliseringens tidevarv och en omvärld i förändring.