Dawid – dawid.nu

20 februari - 4 maj 2014

Dawid är en av Sveriges främsta fotografer och var en av de första som arbetade med konceptuellt fotografi.
I fotoutställningen dawid.nu presenterar han företrädesvis nya arbeten ur en självreflekterande serie som återger saker som leksaksbilar
och leksaksvapen. Alla avbildade på Dawids särpräglade sätt.