Edvard Koinberg – ”Herbarium Amoris” och ”Till Vila”

8 maj - 15 augusti 2010

”Herbarium Amoris” är ett projekt som Koinberg arbetat med i över tio år. Utgångspunkten var några citat från 1700 talet skrivna av Carl von Linné om växternas sexualitet. Tanken var att illustrera hans insikter med fotografier, men med associationer till växtbilder från Linnés tid. Sedan bilderna började visas 2003, har de turnerat i hela världen och visats på över 60 platser i 23 länder, och även utkommit i bokform på sju språk.

Det nya projektet ”Till Vila” beskriver växterna under vintervilan.

Gränsen mellan levande och dött är svår att urskilja i naturen. Det som tillsynes är vissnat och livlöst kan vara fullt av frön färdiga till nytt liv. I båda projekten har han försökt skildra våra vanligaste trädgårdsväxter, de som växer vilt eller kan odlas i vårt klimat.

Läs mer på www.koinbergbild.se eller www.herbariumamoris.se