Elisabeth Moritz – Im-Presens

24 maj - 30 september 2018

Elisabeth Moritz undersöker här den egna familjeberättelsen. Hon använder sig av stora utskrifter av familje- och släktfoton som hon viker och bearbetar med en egen utvecklad cut-out teknik.
Ett historiskt landskap av 1900-talets Europa växer fram. Det förflutna synliggörs och blir ett verktyg för att reflektera över vår samtid.