Eric Cung – Lost in (m)orbital thoughts

28 september - 21 januari 2024

Eric Cung presenterar prisbelönta verk i skärningspunkten mellan performancekonst och fotografi. Lost in (m)orbital thoughts är en surrealistisk kommentar till den globala selfie-turismen. Samtidigt är den ett utforskande av bedrägligt bildberättande och personlig integritet i den digitala tidsåldern. Vilken rätt får vi till egen identitet när ansiktet, som är det första och starkaste uttrycket för personlig identifiering, blir exploaterat?


Fotografierna är tagna på spektakulära platser runt om i världen, där Eric ständigt är närvarande i motivet men har gjorts oidentifierbar genom ett fiktivt alter ego. Den mödosamma iscensättningen av varje bild kombineras med ett påtagligt inslag av slumpen – varje bild vittnar om den kamp konstnären utkämpat med platsens miljö och väderelement. Därmed är de präglade av de spontana val som den yttre situationen krävt. Erics bilder är filmiska till karaktären och har jämförts med den amerikanska fotografen Gregory Crewdson.

Eric Cung är född och uppvuxen i Stockholm och har en magisterexamen från Konstfack. 

Lost in (m)orbital thoughts är ett pågående projekt där Abecita Popkonst & Foto visar ett urval av bilder tagna under tio års resande under vilket projektet utvecklats och mognat.