Eva Klasson – Den Tredje Vinkeln

27 augusti - 29 november 2015

Eva Klassons bilder skrev fotohistoria när de visades för första gången 1975 på Centre Georges Pompidou i Paris.

Titeln Den Tredje Vinkeln (på franska Le Troisième Angle) kommer från Klassons sätt att arbeta med fotografi. Den första vinkeln är den mentala, den andra är den rent fysiska och den tredje vinkeln är kameraögat. Kameran såg på kroppen med sitt eget öga och skapade därmed ett, på den tiden, nytt seende inom fotografin.

Syftet med bildserien var aldrig att chockera eller provocera. Klasson menade att bilderna handlar om fysisk medvetenhet. Hon ville skildra hur fantastiskt allt är på kroppen som vi lever med. Därför var det viktigt för henne att bilderna var nästan kliniska.

I och med sina bilder bryter hon hela den maskulina dokumentära linjen i svensk fotografi och blir också en av Sveriges internationellt mest framgångsrika fotografer på 70-talet.

Le Troisième Angle blev också en Artist Book med samma titel, utgiven av Editions Birth 1976. Efteråt Klasson aldrig varit helt bortglömd, men inte heller fått den uppmärksamhet som hon förtjänar. Tystnaden runt henne uppstod när hon 1979 hoppade av sin konstnärsbana och lämnade Europa för att söka andlig mening bortom konsten, i USA och Afrika.