Finland at 100

12 oktober - 11 februari 2018

Fotoutställningen “Finland at 100” sammanfaller med hundraårsfirandet av Finland som självständig nation. Grupputställningen presenterar några av landets främsta fotografer och fotobaserade konstnärer såsom Ulla Jokisalo, Pentti Sammallahti, Hilla Kurki, Niko Luoma, Jorma Puranen, Joakim Eskildsen, Jyrki Parantainen och Milja Laurila. Samtliga representanter för det numera världsberömda Varumärket The Helsinki School. Utställningen är sammanställd av Timothy Persons & Hasse Persson.

Bild ovan: © Pentti Sammalahti, courtesy Gallery Taik Persons

Joakim Eskildsen: En värld att tro på! Fotografen Joakim Eskildsen skulle kunna kallas dokumentärfotograf, men kan på samma gång beskrivas som en humanistisk fotograf. En bildpoet som i serierna “American Realities”, “Cuban Evolution” och “Home Works” skildrar “verkligheten” som han ser den. Joakim Eskildsen, född 1971 i Köpenhamn, idag bosatt i Berlin, fick sin fotografiska utbildning på Konstindustriella Högskolan i Helsingfors – numera Aalto University – och är en av The Helsinki Schools mest lysande stjärnor. På utställningen får vi ta del av Eskildsens senaste arbeten, där AMERICAN REALITIES (STEIDL 2016) på nära håll skildrar hur de ca 46.2 miljoner amerikaner som hamnat i extrem fattigdom verkligen lever.

Hilla Kurkis serie Of Loss and Lightness handlar om att komma till rätta med personlig sorg. Kurki använder sin kropp och sin avlidna systers klänningar för att undersöka förhållandet mellan minnen och materialiteter. Hon vill veta: Kan föremål hysa känslor? Kan man komma åt dessa inlåsta känslor genom att ingripa i deras materialitet? Om kläder är materiella symboler för känslor som sorg och smärta, låter bärandet av dem, känslan av deras material och inandandet av deras lukter, deras historier komma upp till ytan och berättas? Kurki följer generationer av kvinnor i en ärvd tradition som hon kallar ”min blodslinje”, där de dödas kläder klipps i remsor och får bilda en enda tråd, som sedan vävs in i mattor. Klippandet kräver flera steg: att dela upp och klippa, att välja bort, frigöra, återforma, befria och att återskapa.

Jorma Puranen Ämnena för Jorma Puranens arbeten spänner över geografiska landskap och etnografisk fotografi till historiska porträtt och kulturell konstruktion, ofta genom fragmentariska och fiktiva tolkningar. Kritiska och medie-reflexiva sätt att närma sig musei- och arkivmaterial har riktats mot det närvarandes och det förflutnas historicitet och således ifrågasatt utställningars och representationers självspeglingar.

Arno Rafael Minkkinen Med kombinationen av performance och fotografi har Arno Rafael Minkkinen utvecklat ett förbryllande visuellt språk för att ge uttryck åt människans relation till naturen. Många av hans bilder är svåra, till och med farliga att skapa: ”Några … kanske ser enkla ut, men i själva verket kan de vara på gränsen för vad den mänskliga kroppen klarar av eller är beredd att riskera. Därför kallar jag dem för självporträtt, så betraktaren förstår vem som är i bild och vem som tog den” säger han. De svart-vita kompositionernas reducerande estetik får sin tvåsamhets-form av landskapet och den nakna kroppen; för Minkkinen dessutom ett sätt att övervinna tiden.

Anna Reivilä I japansk rituell kultur symboliserar rep och knutar banden mellan människor och gudomlighet, som ett medel för att identifiera heliga platser och tid. Att binda hårt (kinbaku) hänvisar till den japanska bondage-traditionen, och är inspirerat av Nobuyoshi Arakis bilder av rått våld och skönhet. Anna Reivilä utforskar det känsliga förhållandet mellan människa och natur – ett förhållande som ibland smälter ihop perfekt och ibland riskerar att gå i bitar. Fotografiet blir till en del av verket, i och med att processen registreras.

Pentti Sammallahti Pentti Sammallahti är en av Finlands mest betydelsefulla samtida fotografer. Han arbetar i den klassiska svart-vita traditionen och lägger stor vikt vid kompositionell harmoni och att fånga spännande ögonblick. Hans sätt att arbeta är tydligt influerat av Henri Cartier-Bressons idé om det avgörande ögonblicket. Som fotografisk globetrotter har Sammallahti rest utanför upptrampade stigar. Hans bilder av avlägsna platser där folk fortfarande lever nära naturen omfattar platser på Island, Lappland, Ryssland, Nepal och Japan.