Friberg & Hüttner

8 november - 1 februari 2009

Maria Friberg, född 1966 i Malmö är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har fått stor internationell spridning och hon är en av de mest framgångsrika svenska konstnärerna idag med separata utställningar i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och USA. Friberg är representerad med verk på flera av de större konstmuseerna och privata samlingarna i Sverige och utomlands.

Maria Friberg är framför allt känd som en utforskare av den moderna mansrollen. Hennes bilder av kostymklädda män både ömsinta och brutala porträtt av den samtida mannen, klämd mellan traditionella konventioner och dagens uppluckrade identitetsbegrepp.

Per Hüttner, född i Oskarhamn 1967 och utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och Hochschule der Künste i Berlin. Han har sedan några år sin bas i Paris. I sitt konstnärskap arbetar han med frågor relaterade till individens förhållande till samhället och undersöker hur vår syn på tid, det förflutna och framtid formar vår syn på verkligheten och livet. Installationen på Abecita konsmuseum är den tredje inkarnationen av
projektet ”Democracy and Desire”, en utställning som redan har visats i Madrid och Stockholm och vars innehåll och utseende förändras drastiskt
varje gång den visas.

Hüttner är representarad på viktiga museer i Europa och Asien. Han har genomfört ett stort antal separatutställningar, samt deltagit i en mängd grupputställningar i Europa, Asien och Nordamerika, bland annat Göteborgs konstmuseum, Guangdong Museum of Art i Kanton, The Liverpool Biennial, ICA i London och Yerba Buena Center for the Arts i San Francisco.