Georg Oddner

22 november - 3 februari 2013

Georg Oddners Genomresa omfattar 126 verk och representerar alla delar ur hans långa karriär. Oddner föddes i Stockholm 1923 men lämnade Sverige vid 27 års ålder för USA, där han bland annat arbetade som assistent hos modefotografen Richard Avedon i New York. Åter i Sverige bosatte han sig i Malmö för reportage- och modefotografi. Uppdragen växte i takt med hans ryktbarhet och dessa förde honom på fotografiska resor världen över. Hans svartvita fotografier, och inte minst hans jazzbilder, har väckt stor uppmärksamhet över hela världen. Med värme och medmänsklig känslighet har han skildrat människor i Spanien, Peru, Japan, Vietnam och i Sovjetunionen under 1950- och 60-talet. Hans personliga blick för fotografiet förblev alltid densamma, liksom hans intresse för resor, människor och livets skeenden.