Helene Schmitz – En annan natur

7 februari - 14 april 2013

Helene kommer att visa fotografi ur flera projekt på Abecita Konstmuseum.
”I mina senaste projekt har jag arbetat med naturen som tema. Det som intresserat mig är de idéer och föreställningar som projiceras på naturen. Det finns en lång tradition i västerlandet där trädgården och naturen får representera något paradisiskt. Jag har intresserat mig för naturens mörkare sidor i mina senaste projekt, Sunken gardens, The Carnivores, och The Kudzu project.
I februari 2010 gjorde jag en längre resa till Surinam i Sydamerika. Projektet handlar om en resa i en postkolonial tid som möter en persons dagbok från kolonialismens kanske mest intensiva sekel, sjuttonhundratalet.
Sunken gardens är ett fotografiskt projekt som är en tolkning av en specifik plats, samtidigt som man kan betrakta det som en beskrivning av ett slags mardrömslikt tillstånd. Jag har idet här projektet fascinerats av hur naturen och kulturen, symboliserat av de bräckliga strukturer som bär upp fjärilsfarmen mitt i djungeln, vävs in i varandra.
The Carnivores är att projekt som påbörjades under 2008. Det är en fortsättning på mina tidigare arbeten med extrema närbilder på växter. Jag har blivit intresserad av de köttätande växterna då jag tycker att på ett spännande sätt ifrågasätter våra föreställningar om växterna som endast passiva och fridfulla.
Jag kommer också visa några bilder ur min senaste serie som fotograferades sommaren 2012. Jag har gjort en resa till Alabama och Georgia i USA. Där har jag gjort ett projekt om en invaderande växt, Kudzu. Växten har en mycket intressant historia och den kullkastar många av våra föreställningar om Naturen och växternas passiva varande.”