Hendrik Zeitler – De Utvalda

24 september - 8 november 2009

När vi betraktar ett fotografi har vi svårigheter att inte se oss själva som blickens objekt, trots att vi är medvetna om att blicken kan ha riktats mot kameran av en slump, speciellt när subjektet inte har någon uppfattning om fotografi. Subjekten för Hendrik Zeitlers porträtt i De Utvalda är kor, i många kulturer symboler för moderlighet och ömhet. De flesta korna får dock aldrig komma i kontakt med någon av sina avkommor efter födelsen. Medan personlighet annars ersätts av identitetsbrickorna i deras öron, uppträder korna i hans bilder genom individuell ljussättning och den omsorgsfulla fotograferingsprocessen som individer.