Inge Schuster – the art of emptiness

25 januari - 12 maj 2024

Mötet mellan konst och vetenskap är tydlig i utställningen ”The art of emptiness”. Enkelhet är vad som kännetecknar Inge Schusters stil och hon fokuserar på att minimera visuellt störande element och i stället betona sammansättningen av grundläggande komponenter som form, färg och linjer. Hennes huvudmotiv är arkitektur i många olika. Vissa bilder fokuserar på specifika arkitektoniska element som med kameran kan omvandlas till abstrakta detaljer, medan andra visar ett bredare perspektiv med mänsklig närvaro.

Ordet arkitektur syftar på byggnadskonsten, dess disciplin och kunskap men också på allt mänskligt byggande och formande av miljön. Arkitekturen, byggandet, ligger ibland mitt emellan konst och vetenskap men har som grundläggande syfte att skydda och ge oss ett tak över huvudet. Icke desto mindre upphör det inte att hänföra och fascinera.

Inge Schusters arkitektoniska bilder är kreativa och nytänkande. Med ett vaket öga för detaljer läggs mycket tid och omsorg i redigering av bilderna för att uppnå ett unikt slutresultat. Hon kombinerar ofta element från olika fotografier för att skapa ett sammansatt verk och hennes kärlek till färg gör upplevelsen av arkitekturens strama linjer lekfull och tillgänglig.