Jan Töve – Silent Landscape

13 september - 4 november 2012

Utställningen handlar om det mänskliga landskapet, om vårt förhållande till naturen; den mänskliga geografin. Några av bilderna indikerar mänsklig närvaro helt nyligen. Hjulspår i leran som väntar på att sköljas bort av regnet. Enkla stigar framhuggna bland träd, buskar och häckar, vilka ännu inte har växt igen.

Här finns också mer långlivade spår av människans hand; träd planterade i medvetna mönster för att tillfredsställa det mänskliga ögat eller överensstämma med territoriella gränser. Ibland med funktionella ting som staket, grindar och vägar. Mindre uppenbara, och potentiellt mer skrämmande, är subtila anspelningar på vår exploatering av naturen, på lång sikt. Boken ”Silent Landscapes” förkunnar inte, lika lite som den är cynisk. Den bara konstaterar fakta, den visar vad fotografen såg – som det var.

Utdrag ur ATT ÖVERSÄTTA UPPLEVELSEN av Jamie Dormer-Durling