Fotokvällar

Museet anordnar inspirerande fotokvällar där du träffar aktuella fotografer som under två timmar håller föredrag med bildvisning och frågestund.

Tid: 18.30-20.30, kostnad: 150 kr

Läs mer nedan om aktuella fotokvällar och anmäl er!

Museet håller, före fotokväll, öppet till kl 18.30 så att du som besökare har chans att se utställningar i samband med en fotokväll. Kom tidigt så att du hinner se utställningen innan föredraget börjar!


INSTÄLLT! Jan Töve – Viared, Colin Nutley och nattljus.

26 mars 2020 kl 18.30-20.30

Jan Töves fotokväll är framflyttad till obestämt datum!

Med anledning av omständigheterna kring Coronaviruset väljer vi på Abecita Konstmuseum i fullt samråd med Jan Töve att skjuta upp vår fotokväll på Abecita Konstmuseum. 
Vi känner glädje över intresset för eventet och hoppas att vi kan få möjlighet att planera in ett nytt datum längre fram – i dagsläget vet vi dock inte när detta kan bli. 

Michaéla Faily
Museichef
Abecita Konstmuseum

Jan Töve har under våren inte mindre än tre utställningsdelar på Abecita Konstmuseum och kommer på fotokvällen att berätta om alla tre – Landscape in between, Night Light och Movie stills.

Hans uppskattade bilder är personliga tolkningar, växlande mellan prosaiska och poetiska betraktelser av verkligheten. Själv uppfattar han sig som en fotograf på vandring i ett gränsland mellan olika tillstånd som inte sällan kontrasterar varandra. Vår stora huvudutställning presenterar två delar, dels Viareds framväxt med sina nästan utomjordiska, temporära landskap – ”Landscape in between” – och dels ljusa nätter och mörka dagar – ”Night Light”.

I utställningen ”Movie stills” visar Jan Töve för första gången en urval av bilder från den kända regissören Colin Nutleys olika filminspelningar. Jan har sedan 2016 arbetat med Colin Nutley och Helena Bergström vid långfilms-och TV-produktioner som stillbilds- och filmfotograf – det senare i form av stämningsskapande scener för filmerna. Stillbilderna har i huvudsak använts i press- och promotionsyfte för Colin Nutleys filmer och TV. Jan står mitt i händelsernas centrum under inspelningarna och visar oss med sitt fotografi såväl skådespelet som glimtar bakom kulisserna.