Jonna Bergström – Sanningen bakom bilden

23 maj - 6 oktober 2019

”I alla år som fotograf har mitt fokus varit att fånga det vackra i naturen och jag vill genom mina bilder förmedla min kärlek till den. Min ambition är att beröra andra människor med mitt foto i hopp om att de ska känna likadant som jag och vara rädda om vår natur. Bakom naturens vackra fasad ligger dock en annan sanning som jag tidigare alltid undvikit att fotografera. Det senaste året har jag vänt mitt fokus mot just detta – att hitta sanningen bakom bilden som annars aldrig visas. Skönheten i naturen möter i denna utställning människans inverkan i form av nedskräpning, plast som djur fastnar i och spöknäten som ständigt fiskar.”