Karolina Henke – Back to Nature

3 december - 22 maj 2016

Fotografen Karolina Henke har alltid varit intresserad av naturen. Barndomens somrar i mormors trädgård, böcker av Elsa Beskow och tankar kring hållbarhet och miljö har inspirerat henne till utställningen ”Back to Nature” som föreställer barn i trollska skogsmiljöer. Med utställningen vill Karolina på ett fantasifullt sätt visa att samspelet mellan människa och natur skulle kunna vara så mycket mer än det är idag. Samtliga kostymer i utställningen är tillverkade av Karolina Henke, exempelvis en mantel helt gjord av fjädrar.