Lars-Åke Green – Garissa, Kenya

19 augusti - 31 oktober 2010

Vid Kenyas nordöstra sida finner man en stad präglad av fattigdom och svält. År 1989 kom Boråskirurgen Carl-Axel och tandläkaren Monica Ekman till staden på uppdrag av Rotarys Läkarbank. Ekman beskrev staden som ”den allra värsta platsen man kan tänka sig”. I 20 år har de byggt upp barnhem för föräldralösa flickor, skola, sömnadsskola, mödravårds- och förlossningshem och kämpar för förbättrad sjuk- och hälsovård för kvinnor. Genom sitt arbete med att utbilda kvinnor sker en långsam förändring i samhället som idag lider stor brist på grundläggande mänskliga rättigheter.

Borås Tidnings fotograf Lars-Åke Green fick möjlighet att åka med Carl-Axel Ekman till Garissa i februari 2009. Abecita Konstmuseum ställer för första gången ut Lars-Åke Greens bilder från resan. Han har alltid varit intresserad av bilder och upptäckte kameran vid 14 års ålder. Sedan dess har kameran haft en central roll i Lars-Åkes liv, inte minst yrkesmässigt då han 1983 anställdes på Borås Tidning. Lars-Åke anser själv att fotografens roll är att synliggöra det vi inte ser i vardagen.

Bild av Christer Hansson.