Lars Tunbjörk

13 september - 24 mars 2013

Lars Tunbjörk visar upp, nästan hela sviten ”I Love Borås” samt några verk från ”Office”

År 1993 ställde han ut ”Landet utom sig”, bilder från Sverige, som väckte stor uppmärksamhet och beundran. En fortsättning blev utställningen år 2007 ”I love Borås”, som bygger på samma tema och som också utkom som en bok med samma namn.

Sviten ”Kontor” ställdes ut för första gången år 2002. År 2007 utkom ”Vinter”, som visades först på Moderna Museet i Stockholm, sedan år 2008 på Malmö Konstmuseum och på Abecita Konstmuseum år 2008.

Lars Tunbjörk arbetar idag med en mängd olika uppdrag internationellt och representeras i Paris av Galerie VU´, i New York, av Cohen Amador Gallery och i Tokyo av Gallery White Room. Han medverkar också regelbundet i internationella tidskrifter.