Limitless

5 september - 10 september 2017

(In English further down)
Under No Limits Borås-veckan visar museet en utställning av fotograferna Per Björklund och Lars Lundqvist, båda från Gotland.
Duon ställer ut bilder på olika material och med en gränslös blandning av olika tekniker och uttryck. De kommer att visa allt från dokumentärfotografi till verk med avancerad bildbearbetning. Duon söker gränslösa uttryck som bjuder in betraktaren till sina egna tolkningar, verklighetsförankrade eller fantasifulla.

Per Björklund (PerPop)
Jag fotar allt möjligt, kameran hänger med i tid och otid. Gemensamma nämnaren är att jag jobbar mycket med bilderna i det digitala mörkrummet. Använder många olika material såsom papper, canvas, tyg och plast. Har utvecklat en teknik att efterbearbeta bilder printade på plast med en 3D-känsla och få en relief som jag gärna inramar med råmetall.
Det sammanhängande temat för mina bilder är ”KONST SOM BERÖR ELLER SOM TILLBEHÖR”
Jag flyttade till Gotland 2008, född på en annan ö, Lidingö utanför Stockholm. Har arbetat med bilder, reklam och dekorer i snart 25 år. Lika länge har jag varit bildprogrammet Photoshop trogen och även undervisat i detta ämne. Jag använder mig av Canonkameror.

Lars Lundqvist (arkland)
Jag använder kameran till att fånga verkligheten som jag råkar se den. Jag dras ofta till detaljernas estetik, ting med uttryck, linjer och poetiskt ljus. Ofta bearbetar jag mina bilder i olika datorprogram och använder olika tekniker för att få bilden som jag vill ha den. Jag bär alltid med mig en eller flera kameror. Webben är min primära ”utställningsplats” och delar nästan alla mina bilder på Flickr, Instagram, Facebook och Twitter.
Jag bor sedan 2008 på Gotland och jobbar med utvecklingen av digitalt kulturarv på Riksantikvarieämbetet i Visby. Mer konkret arbetar jag med digitaliseringsfrågor, framförallt nya medier, webb och kulturarv. Är utbildad arkeolog. Under den för-digitala eran undervisade jag i fotografi.

During No Limits Borås Week, Abecita Museum of Modern Art, shows an exhibition with photos of the photographers Per Björklund and Lars Lundqvist, both from Gotland.

Per Björklund (PerPop)
I’m shooting everything possible, and the camera is with me wherever I go. The common denominator for my images is an extensive post-processing in the digital darkroom. I uses many different media such as paper, canvas, fabric and plastic. I have also developed a technique to imitate photos printed on plastic with a 3D feeling to it.
I moved to Gotland 2008, born on another island, Lidingö, outside of Stockholm. Has worked with images, advertisements and decorations for almost 25 years.
Lars Lundqvist (arkland)
I use the camera to capture the reality as I see it. I am often drawn to the aesthetics of details, things with expressions, lines and poetic light. Often, I process my pictures in different computer programs and use different techniques to get the image that I want. I always carry one or more cameras with me. The web is my primary ”exhibition site” and shares almost all of my pictures on Flickr, Instagram, Facebook and Twitter.
I have lived in Gotland since 2008 and I work within the field of digital heritage at the National Heritage Board.
During No Limits Borås Week, Abecita Museum of Modern Art, shows an exhibition with photos of the photographers Per Björklund and Lars Lundqvist, both from Gotland.

Per Björklund (PerPop)
I’m shooting everything possible, and the camera is with me wherever I go. The common denominator for my images is an extensive post-processing in the digital darkroom. I uses many different media such as paper, canvas, fabric and plastic. I have also developed a technique to imitate photos printed on plastic with a 3D feeling to it.
I moved to Gotland 2008, born on another island, Lidingö, outside of Stockholm. Has worked with images, advertisements and decorations for almost 25 years.
Lars Lundqvist (arkland)
I use the camera to capture the reality as I see it. I am often drawn to the aesthetics of details, things with expressions, lines and poetic light. Often, I process my pictures in different computer programs and use different techniques to get the image that I want. I always carry one or more cameras with me. The web is my primary ”exhibition site” and shares almost all of my pictures on Flickr, Instagram, Facebook and Twitter.
I have lived in Gotland since 2008 and I work within the field of digital heritage at the National Heritage Board.