Mats Alfredsson – Boråsare

28 september - 21 januari 2024

En stad kommer till liv genom människorna som bor i den. Samtidigt formas också invånarna i sin tur av stadens identitet. I utställningen ”Boråsare” fångar fotografen Mats Alfredsson berättelserna som inte alltid syns. De som finns där under ytan, uppriktigt och vardagligt, och som bara väntar på att få komma fram. Bilderna kompletteras av människornas tankar om livet. Korta nedslag som ger ännu en dimension till berättelsen, i texter skapade av skribenten Malin Hellstrand.

Betraktaren bjuds in att reflektera över vad det innebär att vara en del av Borås. Vilka gemensamma värden och drömmar förenar oss? Vilken inverkan har staden och dess invånare på varandra? Genom att utforska dessa frågor  kan grunden för en dialog och känsla av samhörighet skapas. Varje porträtt rymmer en historia, en del av Borås, som format människan och gjort henne till vad hon är idag. Genom att uppleva uttryck, ögonblick och personlighet kan betraktaren utforska de unika nyanserna och djupet hos individen. Utställningen vill inspirera dig att se bortom det uppenbara och upptäcka skönheten och komplexiteten i varje människas liv.

”Boråsare” är en hyllning till människorna i Borås – både de som fötts här och växt upp i staden, och de som senare valt att kalla den sitt hem. Här presenteras en mångfald av porträtt som speglar stadens kulturella bredd, från konstnärer och entreprenörer till arbetare och studenter. Utställningen berättar om människorna som gör denna stad så levande och unik. Utforska, reflektera och uppskatta de olika personporträtten som speglar Borås – vi är alla del av gemenskapen.