Mats Alfredsson – Ink life

26 januari - 7 maj 2023

Det fanns en tid när tatueringar signalerade sjöman eller kriminell. Idag är de en spegling av något annat. Ett uttryck för individualism, intresse, mode, relationer och mycket mer. Mats Alfredsson har fångat upp en del av detta under sina promenader i Sverige och andra länder. Det är gatuporträtt i en rad olika miljöer, med människor i ett brett åldersspann, män och kvinnor. Alla med en sak gemensamt, genom sina tatueringar vill de ge uttryck för något personligt, en attityd, eller uppfattning. Men, ibland är kanske bläcket endast en vacker dekoration. Beständig, för livet. Nu och i morgon.