Mats Alfredsson presenterar Birgitta Nilsson

27 januari - 15 maj 2022

Mats Alfredsson presenterar en ny streetfotograf i konceptet ”Room for street” – en fast yta på museet, helt dedikerad till de fotografer som Mats bjuder in. Birgitta Nilsson har länge arbetat som modell innan hon istället ställde sig bakom kameran och har en unik röst i streetfotografiets mångfald.

”Får jag vara egoistisk när jag vandrar mil efter mil på stadsgatorna? När jag drivs av en mäktig längtan att förstå livet. I mina observationer och interaktioner med andra människor. Deras sätt att vara. Och kan mina bilder få andra människor att upptäcka sig själva?”

Birgitta Nilsson spekulerar om sina tolv år framför kameran som modell påverkar vad hon ser. Hon berättar att hon kände en stor frihet i sitt agerande framför kameran. Rollen framför kameran legitimerade en utlevelse av emotioner hon annars inte skulle delat. Och det fanns ett sökande momentum då hon gav av sitt inre till linsen riktad mot henne. Birgittas utställning ”Från andra sidan” har också en annan källa att ösa ur..