Mattias Backström – Arkitekturkulturen

27 augusti - 29 november 2015

Det pågår ständigt ett tyst samtal mellan linjer, mönster och ytor som pockar på vår uppmärksamhet. Denna värld har Mattias valt att kalla för Arkitekturkulturen. Med sina fotografier vill han få betraktaren att se på omgivningen med nya ögon och tänka i andra perspektiv.

Bland stillastående konstruktioner och byggnader hittar han en rörelse och en energi. Det är strukturerna som är i fokus och Mattias gör oftare ett utsnitt än en direkt avbildning. Främmandegörande av något bekant är en grundtanke.  Arkitektur ska locka till nyfikenhet.
Läs mer på: www.tias.prosite.com/