Möten – Ur samlingarna

-

När vi möts ansikte mot ansikte blir vi mer benägna att lyssna, se nyanser hos varandra och att förstå. Det händer något som är större än det som sägs – det är inte bara budskapet som blir vår behållning. I det moderna samhället är tid en bristvara som vi ibland väljer att lägga på mer effektiva kommunikationsmedel än det fysiska mötet och i detta val kan något värdefullt gå förlorat.

Att se någon annans ansikte, att se in i någon annans ögon, att förstå de tankar som ligger bakom ett växlande ansiktsuttryck har i olika sammanhang under det senaste året blivit en lyx som måste avstås ifrån för hälsans skull. Coronapandemin har fått oss att i ännu högre grad kommunicera via telefonsamtal, sms, mail och sociala medier men mötet mellan människor, en gång så givet, är mer saknat än någonsin.

Utställningen ”Möten” visar fotoporträtt ut museets samling av konstnärer. Denna utställning visar personer – och personligheter – som erbjuder nära kontakt, en njutbar stund där det går att stå nära, ansikte mot ansikte, med främlingar och se dem i ögonen.