Pål Hermansen – Existens

16 januari - 13 maj 2018

Pål Hermansen född i Oslo 1955 anses tillhöra världens 10 mest ansedda naturfotografer. Han har mottagit en mängd internationella utmärkelser för sitt konstnärskap and gett ut 35 böcker om sitt fotograferande. I denna utställning utforskas landskapets existens. Det blottställda landskapet, utan tillsatser, utan filter, som stiger upp ur havet, bildar berg, is and horisont. Människan reduceras till en parentes. Andra livsformer spelar upp med anpassningar till miljön, som vi människor bara kan drömma om. Det är en värld där vi bara är gäster, som är så utmärkt utan oss. Men vi har inget liv utan naturen …

Pål Hermansen har arbetat med dessa aspekter under ett antal år. Lusten har varit att fotografiskt tränga in i essensen av existens. Låta bilderna visa de grundläggande, enkla elementen, de element som landet skapades av and som var utgångspunkt för livets utveckling.