Photowalk Göteborg

27 augusti 2016, kl 12-15

På lördagen den 27 augusti, arrangeras en stor photowalk i centrala Göteborg. Det är ett samarbete mellan Abecita Konstmuseum, The Street Collective och Fotografiska föreningen i Göteborg. Samling är på Järntorget, kl 12.00 avslutas på en samlingsplats kl 15. Unikt är att 4 av medlemmarna från The Street Collective kommer att medverka och du som deltagare kommer att möta spännande mentorer på gatan.

Den 25 augusti är det vernissage för The Street Collective som består av fem gatufotografer från Israel, England, Tyskland, Sverige och Indien. Kollektivet bildades 2013 och har sedan dess dokumenterat den urbana miljöns alla händelser ur ett eget personligt perspektiv. De förenas i sin entusiasm att fånga de vardagliga stunderna i människors liv – ögonblick som lätt förbises och kanske anses obetydliga, men som kollektivet anser speglar våra liv på ett äkta sätt. Uppgiften är inte att bara främja gatufotografi i allmänhet. Det handlar också om att erbjuda aspirerande fotografer möjlighet att visa upp sina projekt för en större publik.