Porträtt och landskap

24 januari - 19 maj 2019

Sverige har många fotografer kända för sin stora skicklighet och flera av dem har sitt ursprung i Borås där Borås Tidnings fotoavdelning varit en plantskola. Namn som Lars Tunbjörk, Hasse Persson, Per Anders Pettersson är några av dem. Bengt Bergman var en legendarisk ledare för tidningen under många år och lade grunden till många unga fotografers utbildning och framtid. Abecita Konstmuseums samling av svenskt nutida fotografi innehåller många av dessa idag kända fotografer. I utställningen ”Porträtt och landskap” visas ett urval med de främsta verken från museet – verk som berör, öppnar till nya världar och som visar på stort konstnärskap.