Presentation av forskningsresultat.

3 mars - 22 maj 2016

LENNART BLOMQVIST
I samband med utställningen ”Ett barn blir till” visar Stiftelsen Fokus Borås, en sammanställning av överläkare Lennart Blomqvists forskningsresultat utförda på kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, om par som drabbats av upprepade missfall i tidig graviditet, och åtgärder som ser ut att minska denna risk. Lennart Blomqvists forskning har resulterat i ett mycket högt antal fullgångna graviditeter. Statistisk analys är ännu inte avslutad, och resultatet ännu inte publicerade.