Robert Nettarp – Modefotograf

24 november - 5 februari 2012

Under sin alltför korta karriär lyckades Robert Nettarp att förvalta och förnya ett bildspråk inom modefotografin som satte spår i samtida och efterkommande modefotografer. Han lät sig inte begränsas av normer för hur en bild skulle se ut inte heller lät han sig styras av fördomar och konventioner. Detta i kombination med en enastående formkänsla och ett utpräglat sinne för det fotografiska uttrycket gjorde honom till den milstolpe inom svensk modefotografi han är idag.
I utställningen med Robert Nettarps fotografier visas ett stort urval av hans originalfotografier från perioden 1997-2002. Större delen av utställningen innehåller hans egensinniga bilder från olika redaktionella uppdrag.