Små barn, stora bilder

7 februari - 14 april 2013

Små barn, stora bilder – barns perspektiv genom kameralinsen

I projektet Små barn, stora bilder ser vi omvärlden ur 150 nyfikna förskolebarns ögon. Under höst och vinter 2012 besökte lärarutbildaren Fredric Gieth och studenten Max Norin åtta förskoleavdelningar i Borås kommun. Här gav de barn i åldrarna 2–5 år chansen att fånga sin värld i bilder. Resultatet har blivit en utställning där vi bjuds med in i barnens värld och får se vad som fångar deras intressen, fascination och förundran.

Utställningen uppmärksammar även de etiska aspekterna av förskolans dokumentationsarbete eftersom barn äger rätt till både deltagande och inflytande, i enlighet med förskolans läroplan.

Ett fantastiskt samarbete som ger Abecita Konstmuseum rekordmånga debutfotografer vid en och samma utställning.