Sune Jonsson – Vardagsliv

6 november - 22 februari 2015

Sune Jonsson skildrar den enskilda människan, särskilt på den västerbottniska landsbygden och i dess odlingslandskap, men även småbrukarnas villkor i exempelvis Småland.

”’Sune Jonsson’ är inte bara ett namn, det är ett begrepp som står för en humanistisk inställning till fotografin, präglad av djup respekt för människors integritet och en subtil känsla för människans spår i landskapet.”

– från Sällskapet Sune Jonssons vänner www.sunejonsson.se

I mitten av femtiotalet var Sune Jonsson med och bildade gruppen 7 stockholmare, en grupp fotografer som vände sig emot den rådande fotoklubbsestetiken och istället ville porträttera och skildra den verkliga människan i text och bild. I 7 stockholmare var Sune Jonsson den tongivande ideologen.

Sune Jonsson fick som andre svensk Hasselbladspriset 1993, vilket gav honom ett internationellt erkännande.

På Abecita Konstmuseum visas nu ett urval av Sune Jonssons bilder i utställningen Vardagsliv. Bilderna är en del av Abecita Konstmuseums samling, bilder från Hasselblads Center samt Hasse Perssons privata samling.

Sune Jonssons arkiv förvaltas av Västerbottens Museum som utvecklar ett centrum för dokumentärfotografi i hans namn.