Svart på Vitt – Örjan Henriksson

4 november - 30 januari 2011

Under ett av mina besök hos den Amerikanske fotografen Arnold Newman i hans studio på Manhattan frågade han mej en gång varför jag fotograferar. ”För att det är det bästa jag vet”, svarade jag. ”Fel”, svarade Mr Newman. ”För att jag älskar det”, spädde jag på. ”Fel svar”, replikerade Mr Newman. ”För att det är min passion”, blev min sista utväg. ”Rätt”, svarade Mr Newman: ”Du kan inte fotografera med bara ett stort engagemang, det måste vara totalt, som i passionen.”
”Förresten”, fortsatte han, ”det finns inga bra bilder men det finns bilder som funkar och de som inte funkar.” En befriande tanke i den fåfänga jakten på det perfekta som ofta, om än inte alltid, blir så dött och så alldeles onödigt. – Örjan Henriksson