Tagen av Mount Everest

4 november - 30 januari 2011

Drömmen – vägen – målet

En fotoutställning om Tomas Olssons och Tormod Granheims expedition till toppen av Mount Everest år 2006. På toppen av Mt Everest trampade Tomas och Tormod ner i sina bindningar. De balanserade med främre delen av skidorna pekandes rätt ut i luften från den lilla toppkammen, mot Tibet. Tomas och Tormods dröm hade gått i uppfyllelse. Att stå på toppen av Mt Everest och börja skidåkningen längs Norton Couloir en tvärbrant snökorridor som skär rätt igenom Everests klippiga nordsida; ett åk på 3000 höjdmeter. Det blev Tomas sista åk.

Utställningen visar bilder tagna av Fredrik Schenholm och Jonas Tufvesson med flera. På utställningen visas också delar av Tomas utrustning.