Tomas Tranströmer – 20 fotografers tolkningar

19 september - 17 november 2013

Tomas Tranströmer debuterade 1954 med diktsamlingen ”17 dikter”. Allt sedan dess har han varit en vida läst och uppmärksammad poet med stor internationell spridning. Hans lyrik finns idag att läsa på mer än femtio språk och nya översättningar tillkommer hela tiden. Att en poet med en sådan förhållandevis liten produktion, 13 diktsamlingar, en prosabok och en brevsamling, från ett så litet språkområde som Sverige fått denna spridning över världen är unikt. År 2011 tilldelades Tranströmer också Nobelpriset i litteratur.

I början av 2012 föddes tanken på en fotoutställning inspirerade av Tranströmers dikter. I sin skenbara enkelhet ger de ofta en fördjupad bild av livet. Men bilden eller känslan som kan uppstå hos läsaren är inte entydig. Utställningen ”Se Tranströmer – 20 fotografers tolkningar” ger möjlighet till flera infallsvinklar. Här har 20 olika fotografer själva valt en dikt att bildsätta med fotografi. Några har ovetande om varandra valt samma dikt. En mångfacetterad tolkning med många intressanta bilder.