TORE HAGMAN – DET OVANLIGA I DET VANLIGA

6 oktober - 22 januari 2023

Tore Hagman började fotografera i tonåren och har varit yrkesverksam som fotograf, författare och föredragshållare sedan 1980. Mest känd har han blivit för sina bilder från odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor.

Han har erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Flera av dessa har han fått för sin gärning som dokumentärfotograf. Han var också den förste som av Naturvårdsverket 2002 utsågs till ”Årets Naturfotograf”.

Han har svarat för fotografierna i ett trettiotal böcker. De mest uppmärksammade är ”Mulens marker” och ”Västkust”. I den senaste boken ”Vår tid med jorden” svarar han för både text och foto.

Tore har de senaste åren sökt sig bort från det traditionella naturfotograferandet och försökt hitta nya fotografiska vägar. Han har stannat upp för motiv som finns lite överallt, men ändå upplevs som udda och ovanliga.

Motiv som de flesta förmodligen inte observerar. Många av dessa uppenbarar sig en kort tid och är sedan borta för alltid. På samma sätt som hans bilder från det gamla odlingslandskapet blir dessa fotografier en dokumentation av vår samtid.

Utställningen ”Det ovanliga i det vanliga” innehåller bilder hämtade från landsbygd, samhällen och mindre städer i Västergötland fotograferade de allra senaste åren.