Fotokvällar

Museet anordnar inspirerande fotokvällar där du träffar aktuella fotografer som under två timmar håller föredrag med bildvisning och frågestund.

Tid: 18.30-20.30, kostnad: 150 kr

Läs mer nedan om aktuella fotokvällar och anmäl er!

Museet håller, före fotokväll, öppet till kl 18.30 så att du som besökare har chans att se utställningar i samband med en fotokväll. Kom tidigt så att du hinner se utställningen innan föredraget börjar!


Tore Hagman – Dagar att minnas

14 april 2016 kl 18.30-20.30

Tore Hagman förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden. Det är naturen och den av människan präglade odlingsbygden som gett upphov till de flesta av hans bilder. ”Jag ser mig själv i första hand som landskapsfotograf, där jag rört mig fritt mellan det dokumentära och det estetiska. För mig har det aldrig funnits ett motsatsförhållande mellan att skildra människor och odlingsbygder och de naturlandskap där estetiken byggt på ljus, färg och form” berättar Hagman.

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan 1980. För sin fotografiska verksamhet har han erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Han har tilldelats KW Gullersstipendiet och var den förste att utses till ”Årets Naturfotograf” av Naturvårdsverket. 1978 tilldelades han Victor Hasselbladsstipendiet och 2002 var han en av tolv internationella fotografer att utses till Hasselblad Master. 2010 erhöll han kulturstipendium från Västra Götalands landsting och 2011 fick han särskild författarpenning från Sveriges Författarfond.
Tore Hagman har medverkat med sina bilder i en lång rad böcker och skrifter. Första egna boken gav han ut vid 24 års ålder. Särskilt uppmärksammade titlar har varit ”Mulens marker” och ”Västkust”. Ytterligare några exempel på hans utgåvor är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar”, ”Hornborgasjön”, ”Vänerhavet”, ”Havsblänk”, ”Göteborg – Staden vid havet”.