Vad linsen ser när ögat ler – Guy Heyden

12 maj - 28 augusti 2011

Kompositörer tonsätter andras bilder – men Guy ordsätter sina bilder för att göra deras tysta vokabulär hörbar. Heyden är tandläkare, patolog och humanekolog som senare blivit författare, naturfotograf och folkbildare. Guy ägnar sig åt fantasiväckande dokumentationer av små naturfenomen, som han finner runt den egna stugknuten men som sällan upptäcks av dagens jäktade människor. Hans kamera omvandlar natur till kultur – och kulturen i sin tur till en gränsöverskridande konstart, där tvådimensionella bilder kläds i ord (små essäer) och därmed får fler dimensioner för att locka åskådaren att personligen kliva in i naturens fantastiska makrovärld.