Vernissage

10 oktober 2019, kl 18.30

Vi kommer på detta vernissage att presentera följande utställningar:

Bruno Ehrs – ”On demand”

Gerry Johansson – ”Lars Tunbjörkstiftelsens pris 2019”

Hasse Persson – ”Hasse Persson möter David Hockney i A Rakes’s Progress”

Christer Hansson – ”Mjölkbonden i Torp”

Alla utställare kommer att närvara på vernissagen för att berätta om sina respektive utställningar. Lena Kvist, kulturchef på Borås Tidning, kommer att dela ut Lars Tunbjörkstiftelsens pris till Gerry Johansson, pristagare år 2019.