Vinnare av The Nordic Award in Textiles – Annie Johansson

10 november - 5 maj 2024
Nordens största textila pris har en ny pristagare!
Annie Johansson är 2023 års vinnare av The Nordic Award in Textiles. Det prestigefulla priset har delats ut av Stiftelsen Fokus Borås sedan år 2000 och pristagaren får 250 000 kr och en utställning på Abecita Popkonst & Foto, som stiftelsen driver.Annies textila konst är inspirerad av naturen och av det sensuella i det textila materialet. Inte sällan är verken utmanande i sin form, och ögat skärps för att uppfatta vad för former man ser. Den unga och nytänkande textilkonstnären Annie Johansson visar sina alster i en utställning på Abecita Popkonst & Foto med start 10:e november 2023.” Jag längtar alltid efter att få försvinna in i det textila hantverkets långsamma görande. Textil är ett material och hantverk som främst intresserar mig utifrån dess djupt rotade relation till kropp och kroppslighet. I mitt arbete plockar jag ofta inspiration ur ämnen som privat och allmän åtrå, kroppens fenomenologi, nymaterialism, mysticism och människans relation till naturen. Med textilens språklighet skapar jag skulpturer genom vilka jag undersöker det fysiska förhållande som våra kroppar förhandlar med föremål, rumslighet och material.” – Annie Johansson

Juryns motivering:
Annie Johansson är en konstnär som besitter stor textil hantverksskicklighet och materialkännedom. Med textilen som medium utvecklar hon konstnärliga teman om landskap, tillhörighet, kropp och sinnen. Det kan handla om beröringens sensation, om erotik, eller landskapets och skogens monumentala kraft. Annies styrka är hennes gestaltningsförmåga vilken övertygar om en fortsatt betydelsefull verksamhet inom den textila konsten. Genom sina verk påverkar och debatterar Annie genren och är en i samtiden uppmärksammad röst. Juryn förordar Annie Johansson för hennes utmärkta förmåga att förvalta ett arv av textil erfarenhet och kunskap och omforma det till ett samtida uttryck där det textila materialet är själva utgångspunkten.

Utställningen visas 10 november 2023 – 5 maj 2024.