Om museet

Museet är ett viktigt inslag i projektet Borås – Konststaden. Avsikten är att ge en positiv effekt åt Borås kulturturism samt att ge allmänheten tillgång till ett unikt grafik- och fotomuseum. Museet är privat och en del av Stiftelsen Fokus Borås som finansieras genom entréavgifter och ett antal samarbetspartners. Museichef är Michaéla Faily.

 

Museet visar upp två delar:

1  Den permanenta samlingen av internationell grafik och fotokonst och även textila konstverk.
  

2  Museet visar sju till nio utställningar per år av ledande fotokonstnärer och är öppet för besökare alla dagar utom måndag.

 

1  Permanenta samlingen

Med internationell grafik och foto från fyra decennier startade år 2001 Stiftelsen Fokus Borås ett unikt konstmuseum. Museets samling består av över 300 verk av internationella konstnärer som t.ex. Louise Bourgeois, Jim Dine, Richard Hamilton, David Hockney, Robert Rauschenberg och Andy Warhol. Det finns verk representerade från år 1961 och fram till idag. Samlingen innefattar även textila konstverk från de pristagare som vunnit Nordens största textilpris, The Nordic Award in Textiles, vilket delas ut av Stiftelsen Fokus Borås